ANI revine în forță: mătură un lot important de primari

Da un vot:

După o perioadă în care ANI a stat în expectativă, Agenția revine în forță și mătură un lot important de primari din mai multe județe ale țării.

Incompatibilitate și conflict de interese administrativ – 18 foști și actuali aleși locali

Agenția Naționalã de Integritate a constatat starea de incompatibilitate ºi existența conflictului de interese de naturã administrativã în cazul a 18 foști și actuali aleși locali, dupã cum urmeazã:
agentia nationala de integritate

1. CATANÃ FLOREL, primar al comunei Galicea Mare, județul Dolj
INCOMPATIBILITATE
În perioada 09 iulie 2008 – 08 mai 2013, a deținut simultan funcția de primar și calitatea de membru în cadrul Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale Galicea Mare, încãlcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit d) din Legea nr. 161/2003.
2. IUGA PETRU, primar al comunei Vârfuri, județul Dâmbovița
INCOMPATIBILITATE
În perioada 22 iunie 2012 – 29 iunie 2014, a deținut simultan funcția de primar și calitatea de membru în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Vârfuri, județul Dâmbovița, încãlcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.
3. STOICAN ION, primar al comunei Isverna, județul Mehedinți
INCOMPATIBILITATE
În perioada 19 iulie 2006 – 23 februarie 2016, a deținut simultan funcția de primar și calitatea de funcționar public de conducere (secretar al comunei Isverna, județul Mehedinți), încãlcând astfel dispozițiile art. 33, alin. (2) și, ulterior, art. 34, alin. (2) din Legea nr. 188/1999 și dispozițiile art. 87, alin. (1), lit c) din Legea nr. 161/2003.
4. PÃLÃȘAN MIRCEA, primar al comunei Bunești, județul Brașov
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În perioada deținerii mandatului de primar 2012 – 2016, a întocmit și semnat proiectele a douã hotãrâri ale Consiliului Local Bunești cu privire la întocmirea, respectiv aprobarea PUZ pentru imobilul proprietatea sa.

Totodatã, acesta a semnat avizul favorabil și avizele de oportunitate cu privire la elaborare PUZ pentru același imobil, documente ce au stat la baza eliberãrii certificatului de urbanism de cãtre Consiliul Județean Brașov și ulterior vor sta la baza eliberãrii autorizației de construire a unei pensiuni agroturistice pe terenul pentru care acesta a constituit drept de superficie în favoarea fiicei sale, urmând ca aceasta sã construiascã pensiunea agroturisticã cu finanțare din Fondul European pentru Agriculturã și Dezvoltare Rurarã (FEADR).

De asemenea, persoana evaluatã a întocmit și semnat proiectul hotãrârii Consiliului Local privind atribuirea directã a pãșunilor comunale cãtre membrii colectivițãții locale, în baza cãruia Consiliului Local Bunești a închiriat pajiști pentru pãșunatul animalelor, pe o duratã de 10 ani, persoanei evaluate și fiicei sale. Prin folosirea acestor pajiști închiriate, persoana evaluatã și fiica sa au desfãșurat activitãți agricole (creșterea animalelor), au încasat subvenții pentru agriculturã în cuantum de 239.576 lei, iar persoana evaluatã a realizat și venituri din activitãți agricole.

Astfel, persoana evaluatã a încãlcat dispozițiile art. 70 ºi art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, coroborate cu dispozițiile art. 75, lit. a) din Legea nr. 393/2004.

5. DASCÃLU VERGIL, primar al comunei Cioroiași, județul Dolj
INCOMPATIBILITATE
În perioada 10 septembrie 2012 – 01 mai 2013, a deținut simultan funcția de primar și calitatea de membru în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Cioroiași (reprezentant al Primãriei Comunei Cioroiași), încãlcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit d) din Legea nr. 161/2003.
6. BOGYA MIKLOS, actual primar și fost viceprimar al comunei Crasna, județul Sãlaj
INCOMPATIBILITATE
În perioada 20 iunie 2012 – 06 august 2014, a deținut simultan funcția de viceprimar și calitatea de persoanã fizicã autorizatã la Bogya N. Miklos Persoanã Fizicã Autorizatã, încãlcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit g) din Legea nr. 161/2003.
7. LAZÃR IOAN, viceprimar al municipiului Marghita, județul Bihor
INCOMPATIBILITATE
În perioada 18 iulie 2012 – 19 august 2013, a deținut simultan funcția de viceprimar și pe cea de administrator al S.C. Amal Trans S.R.L., încãlcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.
8. NEDEA GHEORGHE, viceprimar al comunei Sãlciile, județul Prahova
INCOMPATIBILITATE
În perioada 28 iunie 2012 – 23 iunie 2016, a deținut simultan funcția de viceprimar și calitatea de comerciant persoanã fizicã în cadrul Nedea I. Gheorghe “Lucrãri Agricole” Persoanã Fizicã Autorizatã, încãlcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003.
9. ROȘU BEBE AUREL, viceprimar al comunei Unirea, județul Dolj
INCOMPATIBILITATE
În perioada 22 iunie 2012 – 30 iunie 2014, a deținut simultan funcția de viceprimar și calitatea de membru în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Unirea, județul Olt, încãlcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003 și dispozițiile art. 91, alin. (3), teza 1 din același act normativ.
10. IORDACHE SORIN GEORGE, viceprimar al comunei Grecești, județul Dolj
INCOMPATIBILITATE
În perioada 04 ianuarie 2012 – 23 aprilie 2013, a deținut simultan funcția de viceprimar și calitatea de membru în Consiliul de Administrație a Școlii gimnaziale Grecești, județul Dolj, încãlcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.
11. RUDOLF BELA, viceprimar al comunei Belin, județul Covasna
INCOMPATIBILITATE
În perioada 12 iulie 2011 – 06 noiembrie 2014, a deținut simultan funcția de primar și calitatea de persoanã fizicã autorizatã – Molnar Istvan Persoanã Fizicã Autorizatã, încãlcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003.
12. DINU ILIE, fost primar al orașului Titu, județul Dâmbovița
INCOMPATIBILITATE
În perioada 29 octombrie 2008 – 08 septembrie 2011, a deținut simultan funcția de primar și funcțiile de reprezentant delegat al Primãriei și reprezentant al Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Grupului Școlar „Goga Ionescu”.
De asemenea, în perioada 18 iunie 2008 – 29 iulie 2009, a deținut simultan funcția de primar și pe cea de administrator al S.C. Gospo Floro Titu S.A., iar în perioada 18 iunie 2008 – 27 iunie 2012, a deținut simultan cu funcția de primar și pe cea de administrator al S.C. Dial Service  S.R.L.
Astfel, persoana evaluatã a încãlcat dispozițiile art. 87, alin. (1), lit d) din Legea nr. 161/2003.
13. CIOANÃ MARIN, fost primar și actual consilier local al comunei Dumbrava, județul Mehedinți
INCOMPATIBILITATE
În perioada 20 iunie 2012 – 30 iunie 2014 a deținut simultan funcția de primar și calitatea de membru în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale cu clasele I-VIII Dumbrava,  județul Mehedinți, încãlcând astfel prevederile legale ale art. 87, alin. (1), lit d) din Legea nr. 161/2003 și nu a respectat dispozițiile art. 91, alin. (3), teza 1 din același act normativ.
14. VÃDUVA NICOLAE, fost primar și actual consilier local al comunei Mãciuca, județul Vâlcea
INCOMPATIBILITATE
În perioada 17 octombrie 2012 – 30 iunie 2014, a deținut simultan funcția de primar și calitatea de membru în Consiliul de Administrație al Liceului Teoretic Mãciuca, județul Vâlcea, încãlcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit d) din Legea nr. 161/2003.
15. CIOCAN  GHEORGHE,  fost viceprimar al comunei  Bãlãbãnești, județul Galați
INCOMPATIBILITATE
În perioada 22 iunie 2012 – 26 mai 2016, a deținut simultan funcția de viceprimar și calitatea de comerciant persoanã fizicã în cadrul ,,Ciocan Gheorghe Persoanã Fizicã Autorizatã” din care a obținut venituri nete din profesii libere și activitãți comerciale în cuantum de 14.210 lei și venituri din activitãți agricole în cuantum de 13.104 lei, încãlcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit g) din Legea nr. 161/2003, coroborate cu dispozițiile art. 91, alin.(1), teza l, alin.(3), teza l și alin.(4)  din același  act  normativ.
16. MOISE ROMEO, fost viceprimar al comunei Gherãseni, județul Buzãu
INCOMPATIBILITATE
În perioada 24 iunie 2012 – 24 iunie 2016, întrucât a deținut simultan funcția de viceprimar și calitatea de administrator al S.C. Raal Gaz S.R.L., încãlcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit d) din Legea nr. 161/2003.
17. RADU FLORIN, consilier local în cadrul Consiliului local al comunei Oarja, județul Argeș
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În perioada mandatului de consilier local, a participat la deliberarea și adoptarea Hotãrârii Consiliului Local privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Oarja, în urma cãreia a fost încheiat contractul de achiziție publicã, având ca obiect livrarea de lemn de foc, între Școala Gimnazialã ”D.Rãdulescu” Oarja și S.C. Florimar Forest Activ S.R.L., societate comercialã la care soția persoanei evaluate deține calitatea de unic asociat și funcția de administrator.

Astfel, persoana evaluatã a încãlcat dispozițiile art. 70 ºi art. 77 din Legea nr. 161/2003, coroborat cu art. 46 din Legea nr. 215/2001, respectiv art. 75, lit. a) și art. 77 din Legea nr. 393/2004.

18. ȘTEFAN GHEORGHE TUDORICÃ, fost consilier local în cadrul Consiliului Local Costești, județul Argeș
INCOMPATIBILITATE
În perioada 29 iunie 2012 – 22 aprile 2014, pe durata mandatului de consilier, S.C. Teuțu Favorit Construct S.R.L. (societate comercialã în cadrul cãreia acesta deține funcția de administrator și calitatea de asociat unic) a încheiat 10 contracte cu instituții aflate sub autoritatea Primãriei Costești, încãlcând astfel dispozițiile art. 90, alin.(1) din Legea nr. 161/2003.
Cele mai noi articole -   Ministrul Energiei, venituri de 800.000 lei pentru un site FANTOMA